400-770-2200
1115.com

超低温环氧结构胶

卡本超低温环氧结构胶,接纳卡本独占专利技术,正在知足国标的条件下,能够知足结构胶正在-15℃情况下,结构胶一般固化、强度生长,不影响施工。

相识详情噢门金沙游戏场

卡本超低温环氧结构胶长处.jpg

卡本超低温环氧结构胶技术参数.jpg

                                  睹通例结构胶施工流程。附:运用温度-15-5℃-1115.com

卡本超低温环氧结构胶规格参数.jpg

金沙js18456


天下同一效劳热线
400-770-2200
存眷民众号
手机网站
Copyright © 2016 KABEN All rights reserved   
在线客服
热线电话
微疑民众账号